Thứ hai , Ngày 21 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 02/2020/NQ-HĐND

Trích yếu: bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh

Lĩnh vực: Nội chính

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/07/2020

Ngày hiệu lực: 20/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 4 đến trang 5 )

Quay lại