Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Trích yếu bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Số trang 2
Lĩnh vực: Nội chính CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực 20/07/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 4 đến trang 5 )
Ngày đăng công báo:

22/07/2020