Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện,thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (huyện Krông Pắc, huyện Krông Năng, huyện Lắk, huyện M’Drắk)

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 03/07/2020

Ngày hiệu lực: 13/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 20/07/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 35+36 ngày 15/07/2020
(Từ trang 2 đến trang 133 )

Quay lại