Thứ tư , Ngày 05 tháng 08 năm 2020

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Kiểm soát thủ tục hành chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày hiệu lực: 17/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Quay lại