Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Kiểm soát thủ tục hành chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày hiệu lực: 20/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 31/08/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 37+38 ngày 15/07/2020
(Từ trang 2 đến trang 152 )

Quay lại