Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: ban hành quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/07/2020

Ngày hiệu lực: 18/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Quay lại