Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2020

Ngày hiệu lực: 10/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 15/07/2020

Đăng công báo:
Số 29+30 ngày 15/07/2020
(Từ trang 2 đến trang 9 )

Quay lại