Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 01/2020/NQ-HĐND

Trích yếu: về bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 (huyện M’Drắk, huyện Ea H’leo, huyện Krông Ana, huyện Krông Năng)

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 22/05/2020

Ngày hiệu lực: 01/06/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 30/06/2020

Đăng công báo:
Số 25+26 ngày 21/06/2020
(Từ trang 2 đến trang 143 )

Quay lại