Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 16/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/06/2020

Đăng công báo:
Số 27+28 ngày 21/06/2020
(Từ trang 51 đến trang 54 )

Quay lại