Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v ban hành tiêu chuẩn,định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 10/06/2020

Ngày hiệu lực: 20/06/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/06/2020

Đăng công báo:
Số 27+28 ngày 21/06/2020
(Từ trang 3 đến trang 50 )

Quay lại