Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 12/NQ-HĐND

Trích yếu: quyết định chủ trương đầu tư dự án; bổ sung danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 25/05/2020

Ngày hiệu lực: 25/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 26/06/2020

Đăng công báo:
Số 27+28 ngày 21/06/2020
(Từ trang 87 đến trang 90 )

Quay lại