Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 10/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương và quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi Ea Tlít, xã Cư Elang, huyện Ea Kar

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 25/05/2020

Ngày hiệu lực: 25/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 26/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 27+28 ngày 21/06/2020
(Từ trang 81 đến trang 83 )

Quay lại