Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 09/NQ-HĐND

Trích yếu: về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên xã Ia lốp - Ia Rvê, huyện Ea Súp (đoạn từ Đoàn kinh tế - quốc phòng 737 xã Ia Rvê)

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 25/05/2020

Ngày hiệu lực: 25/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/06/2020

Đăng công báo:
Số 27+28 ngày 21/06/2020
(Từ trang 78 đến trang 80 )

Quay lại