Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 08/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt sông Krông Ana và đường hai đầu cầu nối Tỉnh lộ 2 với Tỉnh lộ 7

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 25/05/2020

Ngày hiệu lực: 25/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/06/2020

Đăng công báo:
Số 27+28 ngày 21/06/2020
(Từ trang 75 đến trang 77 )

Quay lại