Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 06/NQ-HĐND

Trích yếu: phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 25/05/2020

Ngày hiệu lực: 25/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/06/2020

Đăng công báo:
Số 27+28 ngày 21/06/2020
(Từ trang 69 đến trang 71 )

Quay lại