Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 01/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020

Lĩnh vực: Tổ chức - HCQT

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 04/06/2020

Ngày hiệu lực: 22/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/06/2020

Đăng công báo:
Số 27+28 ngày 21/06/2020
(Từ trang 55 đến trang 55 )

Quay lại