Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/05/2020

Ngày hiệu lực: 30/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 26/05/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 17+18 ngày 25/05/2020
(Từ trang 86 đến trang 97 )

Quay lại