Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 19/05/2020

Ngày hiệu lực: 29/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 26/05/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 17+18 ngày 25/05/2020
(Từ trang 23 đến trang 85 )

Quay lại