Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 11/05/2020

Ngày hiệu lực: 21/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 17+18 ngày 25/05/2020
(Từ trang 21 đến trang 22 )

Quay lại