Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 4 của Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/05/2020

Ngày hiệu lực: 18/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 25/05/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 17+18 ngày 25/05/2020
(Từ trang 18 đến trang 20 )

Quay lại