Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 13/2020/QÐ-UBND

Trích yếu: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 07/05/2020

Ngày hiệu lực: 17/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 25/05/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 17+18 ngày 25/05/2020
(Từ trang 13 đến trang 17 )

Quay lại