Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kiểm soát thủ tục hành chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 29/04/2020

Ngày hiệu lực: 09/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 25/05/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 17+18 ngày 25/05/2020
(Từ trang 3 đến trang 12 )

Quay lại