Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 21/04/2020

Ngày hiệu lực: 01/05/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 15+16 ngày 20/04/2020
(Từ trang 100 đến trang 102 )

Quay lại