Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 13/04/2020

Ngày hiệu lực: 23/04/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 15+16 ngày 20/04/2020
(Từ trang 55 đến trang 99 )

Quay lại