Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc bổ sung vào khoản 1 Điều 4 quy định bảng giá các loại đất, bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên 1 số tuyến đường trong bảng giá đất ở huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 19/06/2019

Ngày hiệu lực: 19/06/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Văn bản liên quan: Xem chi tiết

Đăng công báo:
Số 15+16 ngày 20/04/2020
(Từ trang 24 đến trang 28 )

Quay lại