Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 05/2019/NQ-HĐND

Trích yếu: quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 10/07/2019

Ngày hiệu lực: 01/08/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 15+16 ngày 20/04/2020
(Từ trang 20 đến trang 23 )

Quay lại