Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 04/2019/NQ-HĐND

Trích yếu: quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 10/07/2019

Ngày hiệu lực: 01/08/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 15+16 ngày 20/04/2020
(Từ trang 10 đến trang 19 )

Quay lại