Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 02/2019/NQ-HĐND

Trích yếu: quy định mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 10/07/2019

Ngày hiệu lực: 01/08/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 15+16 ngày 20/04/2020
(Từ trang 5 đến trang 6 )

Quay lại