Thứ tư , Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/01/2020

Ngày hiệu lực: 07/02/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 10/03/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 11+12 ngày 15/02/2020
(Từ trang 4 đến trang 7 )

Quay lại