Thứ tư , Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Công nghiệp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/01/2020

Ngày hiệu lực: 10/02/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 10/03/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 11+12 ngày 15/02/2020
(Từ trang 2 đến trang 3 )

Quay lại