Thứ tư , Ngày 05 tháng 08 năm 2020

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 22/01/2020

Ngày hiệu lực: 01/02/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 10/03/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 11+12 ngày 15/02/2020
(Từ trang 8 đến trang 9 )

Quay lại