Thứ tư , Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quyết định 213/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

Lĩnh vực: Nội chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 04/02/2020

Ngày hiệu lực: 04/02/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 11/03/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 13+14 ngày 15/02/2020
(Từ trang 50 đến trang 82 )

Quay lại