Thứ tư , Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 10/01/2020

Ngày hiệu lực: 20/01/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 09+10 ngày 15/02/2020
(Từ trang 16 đến trang 46 )

Quay lại