Thứ tư , Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh lập thành tích tại giải thể thao cấp tỉnh, các đại hội, giải thể thao quốc gia

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 07/01/2020

Ngày hiệu lực: 13/01/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 09+10 ngày 15/02/2020
(Từ trang 10 đến trang 15 )

Quay lại