Thứ tư , Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Nội chính

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 02/01/2020

Ngày hiệu lực: 13/01/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 09+10 ngày 15/02/2020
(Từ trang 2 đến trang 9 )

Quay lại