Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung có liên quan của UBND tỉnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/12/2019

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 03+04 ngày 30/01/2020
(Từ trang 23 đến trang 24 )

Quay lại