Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc Quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 17/12/2019

Ngày hiệu lực: 30/12/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 01+02 ngày 30/01/2020
(Từ trang 25 đến trang 41 )

Quay lại