Thứ tư , Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Nghị Quyết 35/NQ-HÐND

Trích yếu: về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2020

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2019

Ngày hiệu lực: 06/12/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 09+10 ngày 15/02/2020
(Từ trang 94 đến trang 94 )

Quay lại