Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 28/NQ-HÐND

Trích yếu: về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2019

Ngày hiệu lực: 06/12/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 01+02 ngày 30/01/2020
(Từ trang 42 đến trang 100 )

Quay lại