Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 29/NQ-HÐND

Trích yếu: về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2019

Ngày hiệu lực: 06/12/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 01+02 ngày 30/01/2020
(Từ trang 101 đến trang 114 )

Quay lại