Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 39/NQ-HÐND

Trích yếu: phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2019

Ngày hiệu lực: 06/12/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 13+14 ngày 15/02/2020
(Từ trang 2 đến trang 49 )

Quay lại