Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 37/NQ-HÐND

Trích yếu: về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Tổ chức - HCQT

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2019

Ngày hiệu lực: 06/12/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 09+10 ngày 15/02/2020
(Từ trang 99 đến trang 99 )

Quay lại