Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Nghị Quyết 30/NQ-HÐND

Trích yếu: về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 06/12/2019

Ngày hiệu lực: 06/12/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 03+04 ngày 30/01/2020
(Từ trang 39 đến trang 108 )

Quay lại