Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 18/11/2019

Ngày hiệu lực: 28/01/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 01+02 ngày 30/01/2020
(Từ trang 12 đến trang 22 )

Quay lại