Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 24/12/2019

Ngày hiệu lực: 02/01/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 03+04 ngày 30/01/2020
(Từ trang 27 đến trang 38 )

Quay lại