Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 19/12/2019

Ngày hiệu lực: 29/12/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 03+04 ngày 30/01/2020
(Từ trang 10 đến trang 22 )

Quay lại