Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Trích yếu: bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 09/12/2019

Ngày hiệu lực: 19/12/2019

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 02/06/2020

File văn bản gốc:

Đăng công báo:
Số 01+02 ngày 30/01/2020
(Từ trang 23 đến trang 24 )

Quay lại