Thứ năm , Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Nội chính: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
08/04/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11/04/2022 3
20/12/2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh 20/12/2021 4
21/02/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 28/02/2022 42
25/01/2022 Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2021 25/01/2022 35
25/01/2022 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) 25/01/2022 22
20/12/2021 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 01/01/2022 28
31/12/2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 10/01/2022 28