Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Lĩnh vực Công nghiệp: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
20/06/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 30/06/2018 2
19/07/2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28/07/2018 30
12/09/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 22/09/2018 32
21/12/2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 31/12/2017 35
18/09/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28/09/2018 44
24/09/2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/10/2018 51
24/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 03/11/2018 27