Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Quyết định 45/2011/QĐ-UBND

Trích yếu Ban hành Quy định về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật Số trang 10
Lĩnh vực: Khác CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực 10/01/2012
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 05+06 ngày 14/05/2012
(Từ trang 3 đến trang 12 )
Ngày đăng công báo:

04/01/2012