Thứ tư , Ngày 10 tháng 08 năm 2022

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND

Trích yếu Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Số trang 3
Lĩnh vực: Khác CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 29/04/2011 Ngày hiệu lực 09/05/2011
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 13+14 ngày 30/08/2011
(Từ trang 3 đến trang 6 )
Ngày đăng công báo:

04/05/2011