Thứ năm , Ngày 18 tháng 08 năm 2022

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Trích yếu Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Số trang 147
Lĩnh vực: Khác CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 31/12/2010 Ngày hiệu lực 11/01/2011
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 03+04 ngày 17/05/2011
(Từ trang 2 đến trang 146 )
Ngày đăng công báo:

05/01/2011